Information för annonsörer

Annonsdelen av SökBåt.se är endast öppen för företag som är medlemmar i Sweboat.

På annonsdelen av SökBåt.se kan du annonsera all typer av marinrelaterade produkter och tjänster som naturligt faller inom de kategorier vi har etablerat. Du får endast annonsera specifika produkter och tjänster. Du får inte annonsera en kategori av produkter eller produkter till listpris. Du skall i normala fall också ha produkten du annonserar hemma så att kund kan komma och titta på den.

Du som representerar ett varumärke ansvarar för att hjälpa till med att underhålla båtdatabasen för detta märke. Du ansvarar vidare för att återförsäljarlistan hålls uppdaterad. För aktuella modeller är det lämpligt att presentera vägledande priser och dessa skall då alltid hållas aktuella. Det är inte tillåtet att presentera kampanjerbjudanden i båtdatabasdelen.

Om du inte redan är annonsör och önskar annonsera på SökBåt.se så krävs du att du är Sweboatmedlem. Du kan kontakta Sweboat på info@sweboat.se både om du redan är medlem och önskar annonsera eller om du önskar ansöka om medlemskap. Vill du veta mer om Sweboat och både de förmåner vi erbjuder och de krav vi ställer på våra medlemmar så kan du kontakta oss eller besöka sweboat.se.

Specifika villkor för annonser
  • Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten.
  • Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida.
  • Bilder och filmer skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningvyn.
  • Bilder måste föreställa båten/varan i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt.
  • Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera regioner eller i mer än en kategori.
  • Det är inte tillåtet att skriva ut andra varumärken i annonsen än de som produkten/tjänsten åsyftar. Specifikt är det inte tillåtet att lista varumärken som man tar i inbyte. Denna regel är till för att sökresultaten skall bli så relevanta som möjligt för slutanvändaren.
  • Annonsen skall läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst. Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när respektive vara och/eller tjänst inte är hänförbara under samma kategori. De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser.
  • Det är inte tillåtet att lägga in mer än en produkt/tjänst per annons.
  • Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior eller förfalskningar.
  • Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande.

Ett blått nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med alla nya annonser

Ange din epostadress nedan så får du varje kväll eller fredag eftermiddag ett epostmeddelande med alla annonser som lagts in under dagen. Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du själv vill.